Развитие на бебето | новородено{1с 2с 3с 4с}

Първите бебешки думички в конкурса

Първата дума на Златина

В началото на 5-тия месец дъщеричката ни започна да подсвирква (особено, когато видеше котетата в двора), а в края на 5-тия месец каза баба. Последва мам-мам, което продължава да използва, но само при крайна необходимост. Сега е на 11 месеца и казва тате, веднага щом тръгнем към кабинета му. Когато види своя снимка казва дете, а ако случайно телевизора е изключен поглежда дядо си и казва укорително деде. Леля й е много музикална и темпераментна, когато са заедно танцуват и пеят, та тя я научи да пее "Детелини" на Лили Иванова. Думата детелини и е много сложна за изговаряне, така че тя произнася с интонация дете и жестикулира с ръце по подобие на Лили Иванова. Когато иска да й назовем името на някой предмет го сочи и казва "о", и ни гледа много внимателно в устата (дори понякога се опитва да ми бръкнев устата, явно й е интересно от къде излизат звуците:). Чрез детето си преоткривам значението на думите. В ежедневието ни всеки изрича едни и същи думи, но от различни тълковни речници и само думите на едно дете носят истинския смисъл.

Read more...

Детски лекар Любомир Йорданов Жупунов

Кабинет Детски Болести д-р Любомир Йорданов Жупунов

Read more...

Детски лекар Мария Трифонова Капитанова

Кабинет Детски Болести д-р Мария Трифонова Капитанова

Read more...

Детски лекар Мариета Еманоилова Катрова

Кабинет Детски Болести д-р Мариета Еманоилова Катрова

Read more...

Детски лекар Станка Борисова Калчева

Кабинет Детски Болести д-р Станка Борисова Калчева

Read more...

Детски лекар Красимира Петрова Добрева

Кабинет Детски Болести д-р Красимира Петрова Добрева

Read more...

Детски лекар Искра Иванова Вичева

Кабинет Детски Болести д-р Искра Иванова Вичева

Read more...

Детски лекар Кичка Стойчева Халачева-Тотева

Кабинет Детски Болести д-р Кичка Стойчева Халачева-Тотева

Read more...

Детски лекар Мирела Иванова Богданова

Кабинет Детски Болести д-р Мирела Иванова Богданова

Read more...

Детски лекар Соня Йорданова Няголова-Мъглова

Кабинет Детски Болести д-р Соня Йорданова Няголова-Мъглова

Read more...

Детски лекар Даниела Петрова Нанева-Стойчева

Кабинет Детски Болести д-р Даниела Петрова Нанева-Стойчева

Read more...

Детски лекар Мария Трифонова Капитанова

Кабинет Детски Болести д-р Мария Трифонова Капитанова

Read more...

Детски лекар Мариета Еманоилова Катрова

Кабинет Детски Болести д-р Мариета Еманоилова Катрова

Read more...

Детски лекар Станка Стоянова Борисова

Кабинет Детски Болести д-р Станка Стоянова Борисова

Read more...

Детски лекар Гинка Пенева Стоименова

Кабинет Детски Болести д-р Гинка Пенева Стоименова

Read more...

Детски лекар Ваня Стоянова Костадинова

Кабинет Детски Болести д-р Ваня Стоянова Костадинова

Read more...

Детски лекар Павлина Петрова Михова-Рафики

Кабинет Детски Болести д-р Павлина Петрова Михова-Рафики

Read more...

Детски лекар Илка Йорданова Папазова-Колева

Кабинет Детски Болести д-р Илка Йорданова Папазова-Колева

Read more...

Детски лекар Добромир Димитров Пенков

Кабинет Детски Болести д-р Добромир Димитров Пенков

Read more...

Детски лекар Роза Цоцова Йорданова

Кабинет Детски Болести д-р Роза Цоцова Йорданова

Read more...

Детски лекар Сийка Георгиева Балева

Кабинет Детски Болести д-р Сийка Георгиева Балева

Read more...

Детски лекар Мария Илиева Дочева

Кабинет Детски Болести д-р Мария Илиева Дочева

Read more...

Детски лекар Веселка Петкова Павлова

Кабинет Детски Болести д-р Веселка Петкова Павлова

Read more...

Детски лекар Пламен Михайлов Петров

Кабинет Детски Болести д-р Пламен Михайлов Петров

Read more...

Детски лекар Камелия Милкова Гетова

Кабинет Детски Болести д-р Камелия Милкова Гетова

Read more...

Детски лекар Галя Русева Русева-Татарска

Кабинет Детски Болести д-р Галя Русева Русева-Татарска

Read more...

Детски лекар Олга Тошева Николова

Кабинет Детски Болести д-р Олга Тошева Николова

Read more...

Детски лекар Кристина Петрова Симеонова

Кабинет Детски Болести д-р Кристина Петрова Симеонова

Read more...

Детски лекар Радка Викторова Генова

Кабинет Детски Болести д-р Радка Викторова Генова

Read more...

Детски лекар Венета Василева Иванова

Кабинет Детски Болести д-р Венета Василева Иванова

Read more...

Детски лекар Румен Георгиев Иванов

Кабинет Детски Болести д-р Румен Георгиев Иванов

Read more...

Детски лекар Жана Константинова Станева

Кабинет Детски Болести д-р Жана Константинова Станева

Read more...

Детски лекар Снежана Гешева Гешева

Кабинет Детски Болести д-р Снежана Гешева Гешева

Read more...

Детски лекар Йоцка Славкова Йончева

Кабинет Детски Болести д-р Йоцка Славкова Йончева

Read more...

Детски лекар Емилия Цветанова Александрова

Кабинет Детски Болести д-р Емилия Цветанова Александрова

Read more...

Детски лекар Галя Владимирова Новкиришка

Кабинет Детски Болести д-р Галя Владимирова Новкиришка

Read more...

Детски лекар Пламен Михайлов Петров

Кабинет Детски Болести д-р Пламен Михайлов Петров

Read more...

Детски лекар Камелия Милкова Гетова

Кабинет Детски Болести д-р Камелия Милкова Гетова

Read more...

Детски лекар Галя Русева Русева-Татарска

Кабинет Детски Болести д-р Галя Русева Русева-Татарска

Read more...

Детски лекар Емилия Цветанова Александрова

Кабинет Детски Болести д-р Емилия Цветанова Александрова

Read more...

Детски лекар Галина Илиева Лещарска-Младенова

Кабинет Детски Болести д-р Галина Илиева Лещарска-Младенова

Read more...

Детски лекар Светлина Петкова Хъртарска

Кабинет Детски Болести д-р Светлина Петкова Хъртарска

Read more...

Детски лекар Геновева Николова Попова

Кабинет Детски Болести д-р Геновева Николова Попова

Read more...

Детски лекар Радка Викторова Генова

Кабинет Детски Болести д-р Радка Викторова Генова

Read more...

Детски лекар Венета Василева Иванова

Кабинет Детски Болести д-р Венета Василева Иванова

Read more...

Детски лекар Нели Иванова Ценкова

Кабинет Детски Болести д-р Нели Иванова Ценкова

Read more...

Детски лекар Станка Александрова Лукова

Кабинет Детски Болести д-р Станка Александрова Лукова

Read more...

Детски лекар Силвия Несторова Стоянова

Кабинет Детски Болести д-р Силвия Несторова Стоянова

Read more...

Детски лекар Пламен Иванов Йотов

Кабинет Детски Болести д-р Пламен Иванов Йотов

Read more...

Детски лекар Цеца Рангелова Николова

Кабинет Детски Болести д-р Цеца Рангелова Николова

Read more...

Детски лекар Жоро Христофоров Борисов

Кабинет Детски Болести д-р Жоро Христофоров Борисов

Read more...

Детски лекар Пламена Каменова Вълчева

Кабинет Детски Болести д-р Пламена Каменова Вълчева

Read more...

Детски лекар Димитрина Иванова Младенова

Кабинет Детски Болести д-р Димитрина Иванова Младенова

Read more...

Детски лекар Адриана Димитрова Маркова

Кабинет Детски Болести д-р Адриана Димитрова Маркова

Read more...

Детски лекар Олга Николаевна Декова

Кабинет Детски Болести д-р Олга Николаевна Декова

Read more...

Детски лекар Емилия Миленкова Елисеева-Йоцова

Кабинет Детски Болести д-р Емилия Миленкова Елисеева-Йоцова

Read more...

Детски лекар Цветан Иванов Василев

Кабинет Детски Болести д-р Цветан Иванов Василев

Read more...

Детски лекар Цветан Ванчев Цоков

Кабинет Детски Болести д-р Цветан Ванчев Цоков

Read more...

Детски лекар Гинка Спасова Динкова

Кабинет Детски Болести д-р Гинка Спасова Динкова

Read more...

Детски лекар Стойка Янкова Николова

Кабинет Детски Болести д-р Стойка Янкова Николова

Read more...

Детски лекар Диляна Стоянова Вълкова

Кабинет Детски Болести д-р Диляна Стоянова Вълкова

Read more...

Детски лекар Елеонора Николова Колева

Кабинет Детски Болести д-р Елеонора Николова Колева

Read more...

Детски лекар Павлинка Станкова Цветкова

Кабинет Детски Болести д-р Павлинка Станкова Цветкова

Read more...

Детски лекар Елка Лазарова Трифонова

Кабинет Детски Болести д-р Елка Лазарова Трифонова

Read more...

Детски лекар Божидарка Жекова Дончева

Кабинет Детски Болести д-р Божидарка Жекова Дончева

Read more...

Как се променя тялото на майката след раждането?

Непосредствено след раждането тялото на майката претърпява драматични промени. То трябва бързо да се възстанови от състоянието на бременност към състояние на пълна работоспособност за да може майката да се грижи за бебето. В тази поредица ще разкрием някои от основните метаморфози на женското тяло в този период.

Read more...

След раждането: Ще се възстанови ли вагината и перинеума ми в предишното състояние?

Ако сте имали нормално (вагинално) раждане, е нормално вагината да остане леко разширена спрямо предишното си състояние. Веднага след раждането, вагината остава разширена и подута.

Read more...

Детски лекар Румяна Николаева Иларионова

Кабинет Детски Болести д-р Румяна Николаева Иларионова

Read more...

След раждането: Какво става с кожата ми?


Хормоналните изменения, стреса, и умората от майчинските грижи могат да повлияят на кожата ви също като и на останалата част от тялото.

Read more...

След раждането: Защо косата ми окапва?

Ако косата ви се е сгъстила по време на бременността е възможно сега да започне да пада с шепи. Това се случва с някои млади майки в първите няколко месеца след раждането на първото им дете. Не се притеснявайте - няма да оплешивеете.

Read more...

След раждането: Защо се чувствам толкова потисната?

Потиснатото ви настроение може да се дължи на няколко неща, включително хормоналните изменения, дискомфорта, който може би все още изпитвате след раждането, разстройството в съня, както и грижите по новото ви бебе.

Read more...

Детски лекар Нелия Иванова Кузева

Кабинет Детски Болести д-р Нелия Иванова Кузева

Read more...

Детски лекар Иванка Панайотова Любенова

Кабинет Детски Болести д-р Иванка Панайотова Любенова

Read more...

Детски лекар Андрияна Любомирова Данкова

Кабинет Детски Болести д-р Андрияна Любомирова Данкова

Read more...

След раждането: Какво да очаквам ако НЕ кърмя?

Въпреки, че не кърмите гърдите ви ще продължават да произвеждат кърма, и няколко дни след раждането ще се препълнят.

Read more...

След раждането: Какво да очаквам ако кърмя?

Хормоналните изменения след раджането позволяват на гърдите ви да започнат да поизвеждат мляко. Когато кърмите бебето си през първите няколко дни след раждането, то получава първата кърма наречена коластра.

Read more...

След раждането: Вагинално течение


Нормално е след раждането матката да продължи да изхвърля течности и тъкан в продължение на месец или два.

Read more...

Детски лекар Севдалина Захариева Дживодерова

Кабинет Детски Болести д-р Севдалина Захариева Дживодерова

Read more...

Детски лекар Ирена Тодорова Георгиева

Кабинет Детски Болести д-р Ирена Тодорова Георгиева

Read more...

След раждането: Колко време няма да мога да контролирам уринирането си?

Възможно е в първите дни след раждането да не сте в състояние да контролирате позивите си за уриниране, особено ако сте имали продължително раждане, раждане с усложнения и използване на форцепс или е използвана упойка. Това може да причини притъпяване на чувствителността на пикочния мехур. Но с огромните количества течност, които преработват бъбреците ви, пикочният мехур се напълва бързо, така, че най-добре е редовно да ходите по-малка нужда дори да не изпитвате позив за уриниране.

Read more...

След раждането: Каква част от теглото си губи родилката непосредствено след раждането?

Вероятно няма да се върнете към теглото си от преди бременността за известно време, но ще загубите значителна част от него веднага след раждането. Изваждаме едно бебе 3200 - 3600 грама (пожелаваме го на всички ;), още половин до един килограм плацента и още около килограм кръв и околоплодни течности и в резултат олеквате с около пет до пет и половина килограма.

Read more...

След раждането: Колко време отнема на матката да се се възстанови до размерите преди бременността?

До раждането теглото на матката се е увеличило до 15 пъти (без съдържанието!) а обемът и е поне 500 пъти по-голям от преди бременността. В няколкото минути след раждането, контракциите причиняват свиване на матката. Мускулите се свиват по същия начин както по време на раждането.

Read more...

Детски лекар Атанаска Петкова Кирилова-Йорданова

Кабинет Детски Болести д-р Атанаска Петкова Кирилова-Йорданова

Read more...

Детски лекар Анета Маркова Герганова

Кабинет Детски Болести д-р Анета Маркова Герганова

Read more...

Детски лекар Йорданка Иванова Садинова

Кабинет Детски Болести д-р Йорданка Иванова Садинова

Read more...

Детски лекар Антони Петков Антонов

Кабинет Детски Болести д-р Антони Петков Антонов

Read more...

Детски лекар Галина Йорданова Гайдарска

Кабинет Детски Болести д-р Галина Йорданова Гайдарска

Read more...

Детски лекар Иван Александров Иванов

Кабинет Детски Болести д-р Иван Александров Иванов

Read more...

Детски лекар Теодора Димитрова Милатова

Кабинет Детски Болести д-р Теодора Димитрова Милатова

Read more...

Детски лекар Илиян Иванов Илиев

Кабинет Детски Болести д-р Илиян Иванов Илиев

Read more...

Детски лекар Елена Анастасова Ангелова

Кабинет Детски Болести д-р Елена Анастасова Ангелова

Read more...

Детски лекар Евгения Георгиева Бургова-Тодорова

Кабинет Детски Болести д-р Евгения Георгиева Бургова-Тодорова

Read more...

Детски лекар Тотко Петров Сотиров

Кабинет Детски Болести д-р Тотко Петров Сотиров

Read more...

Детски лекар Божидарка Жекова Дончева

Кабинет Детски Болести д-р Божидарка Жекова Дончева

Read more...

Детски лекар Диана Недялкова Анастасова

Кабинет Детски Болести д-р Диана Недялкова Анастасова

Read more...

Детски лекар Румяна Петрова Благоева

Кабинет Детски Болести д-р Румяна Петрова Благоева

Read more...

Детски лекар Илия Кирилов Атанасов

Кабинет Детски Болести д-р Илия Кирилов Атанасов

Read more...

Сънят на бебето от 6 до 9 месец


В тази статия:
Особености и продължителност на съня в тази възраст
Как да изградите здравословни навици за сън?

Read more...

Детски лекар Елисавета Борисова Неделчева

Кабинет Детски Болести д-р Елисавета Борисова Неделчева

Read more...

Детски лекар Кина Николова Николова

Кабинет Детски Болести д-р Кина Николова Николова

Read more...

Сънят на бебето: от 3 до 6 месеца

В тази статия:

Особености и продължителност на съня в тази възраст
Възможност за съджаване на режим
Сън през нощта
Събуждания
Как да изградите навици за здравословен сън?

Read more...

Детски лекар Диана Радева Петкова

Кабинет Детски Болести д-р Диана Радева Петкова

Read more...

Детски лекар Галина Димитрова Кайракова-Койнакова

Кабинет Детски Болести д-р Галина Димитрова Кайракова-Койнакова

Read more...

Детски лекар Мария Иванова Кьорчева

Кабинет Детски Болести д-р Мария Иванова Кьорчева

Read more...

Детски лекар Валентин Василев Точков

Кабинет Детски Болести д-р Валентин Василев Точков

Read more...

Детски лекар Иванка Иванова Кьолиева

Кабинет Детски Болести д-р Иванка Иванова Кьолиева

Read more...

Детски лекар Виолета Цачева Иванова

Кабинет Детски Болести д-р Виолета Цачева Иванова

Read more...

Детски лекар Радка Трифонова Стоянова

Кабинет Детски Болести д-р Радка Трифонова Стоянова

Read more...

Детски лекар Маргаритка Стоянова Йонова-Боранова

Кабинет Детски Болести д-р Маргаритка Стоянова Йонова-Боранова

Read more...

Детски лекар Аринка Борисова Стоичкова-Лупова

Кабинет Детски Болести д-р Аринка Борисова Стоичкова-Лупова

Read more...

Детски лекар Еленка Маринова Халваджиева-Янева

Кабинет Детски Болести д-р Еленка Маринова Халваджиева-Янева

Read more...

Детски лекар Маргарита Иванова Ковачева

Кабинет Детски Болести д-р Маргарита Иванова Ковачева

Read more...

Първата думичка на малкия Иван Чобанов

Моето съкровище наи-напред каза тати,но мисля,че най-забавният момент беше когато един ден гледайки любимата си"babytv"започна да повтаря-далю-далю.Учудихме се какво ли означава това,защото Иван често гледаше към телевизора и повтаряще тези срички,докато му пуснем неговата телевизия.Сголямо удоволствие и изненада открих,че той повтаря-www.,тъй като там често казват интернет адреса и той е запомнил тези думички.


Read more...

Детски лекари област Варна

Детски лекари и кабинети "Детски болести" в област Варна.
Изберете населено място за да видите списъка с детските лекари в района.

Read more...

Детски лекар Красимира Тодорова Кънчева

Кабинет Детски Болести д-р Красимира Тодорова Кънчева

Read more...

Детски лекар Петранка Георгиева Янкова-Симеонова

Кабинет Детски Болести д-р Петранка Георгиева Янкова-Симеонова

Read more...

Детски лекар Галя Маринова Богословова-Янева

Кабинет Детски Болести д-р Галя Маринова Богословова-Янева

Read more...

Детски лекар Маргарита Стоянова Чернашка-Тонева

Кабинет Детски Болести д-р Маргарита Стоянова Чернашка-Тонева

Read more...

Детски лекар Георги Харитонов Каварджиков

Кабинет Детски Болести д-р Георги Харитонов Каварджиков

Read more...

Детски лекар Валентина Константинова Петкова

Кабинет Детски Болести д-р Валентина Константинова Петкова

Read more...

Как кърменето помага за здравето на майката?

В предната статия разгледахме как кърменето помага за развитието на бебето, но не можем да пренебрегнем факта, че много научни изследвания показват, че кърменето е полезно не само за бебето а и за майката.
В тази статия ще разгледаме някои от най-съществените предимства за вас, които ви осигурява кърменето.

Read more...

Детски лекар Златинка Костадинова Желязкова

Кабинет Детски Болести д-р Златинка Костадинова Желязкова

Read more...

Детски лекар Мария Костадинова Бояджиева

Кабинет Детски Болести д-р Мария Костадинова Бояджиева

Read more...

Детски лекар Катя Кръстева Костадинова

Кабинет Детски Болести д-р Катя Кръстева Костадинова

Read more...

Как кърменето помага за развитието на бебето?

Вероятно знаете, че кърмата е най-добрата храна за вашето бебе, но знаете ли, че предимствата на кърмата далеч надхвърлят само доброто хранене? Освен, че съдържа витамини и хранителни вещества нужни на вашето бебе през първите шест месеца след раждането, кърмата дава и мощно оръжие за имунната система на вашето бебе. Точно поради тази причина изключително се препоръчва кърмене на бебето поне през първите шест месеца.

Read more...

Детски лекар Виолета Пенева Дамянова

Кабинет Детски Болести д-р Виолета Пенева Дамянова

Read more...

Детски лекар Галина Христова Димитрова

Кабинет Детски Болести д-р Галина Христова Димитрова

Read more...

Детски лекар Румяна Ранкова Кирякова

Кабинет Детски Болести д-р Румяна Ранкова Кирякова

Read more...

Приспивни звуци за бебето: Вентилатор

Вентилаторът е също добро средство за приспиване и успокояване на бебе. Е, недостатък на този уред е, че е практично да го използвате през лятото и дори и тогава

Read more...

Детски лекар Милена Иванова Белчева

Кабинет Детски Болести д-р Милена Иванова Белчева

Read more...

Детски лекар Миглена Димитрова Георгиева-Шакола

Кабинет Детски Болести д-р Миглена Димитрова Георгиева-Шакола

Read more...

Детски лекар Елена Александрова Шейтанова

Кабинет Детски Болести д-р Елена Александрова Шейтанова

Read more...

Детски лекар Румяна Ранкова Кирякова

Кабинет Детски Болести д-р Румяна Ранкова Кирякова

Read more...

Детски лекар Светлана Йорданова Нанова

Кабинет Детски Болести д-р Светлана Йорданова Нанова

Read more...

Детски лекар Миглена Йорданова Маринова

Кабинет Детски Болести д-р Миглена Йорданова Маринова

Read more...

Детски лекар Анна Илиева Гочева

Кабинет Детски Болести д-р Анна Илиева Гочева

Read more...

Детски лекар Димитрина Пеева Делева

Кабинет Детски Болести д-р Димитрина Пеева Делева

Read more...

Приспивни звуци за бебето: Прахосмукачка

Какво толкова има в звука на прахосмукачката, че бебетата го обожават?

Read more...

Детски лекар Миглена Стефанова Калескова

Кабинет Детски Болести д-р Миглена Стефанова Калескова

Read more...

Първата дума на Ади

' Устата ми обичат
по книжките да срича
и да повтаря сладко
две думи: мама, татко ''

Read more...

Детски лекар Юлиана Атанасова Йоргова-Иванова

Кабинет Детски Болести д-р Юлиана Атанасова Йоргова-Иванова

Read more...

Детски лекар Стефана Петкова Петкова

Кабинет Детски Болести д-р Стефана Петкова Петкова

Read more...

Детски лекар Димитрина Пеева Делева

Кабинет Детски Болести д-р Димитрина Пеева Делева

Read more...

Приспивни звуци за бебето: Сушилня за дрехи

Сушилнята за дрехи: магията на търкалящите се пелени

Този не особено популярен у нас уред се ползва със завидна слава на бебешки приспивач а и на успокоител на колики.

Read more...

Детски лекар Стефка Георгиева Танчева-Касабова

Кабинет Детски Болести д-р Стефка Георгиева Танчева-Касабова

Read more...

Детски лекар Татяна Димова Добрева

Кабинет Детски Болести д-р Татяна Димова Добрева

Read more...

Детски лекар Женя Иванова Александрова

Кабинет Детски Болести д-р Женя Иванова Александрова

Read more...

Резултати от Анкета: Кърмите ли бебето си?

Винаги въпрос, който поражда спор. Било то за ползите за бебето (за мен са безспорни), било то за отражението върху фигурата на майката. През Януари направихме малка анкета свързана с кърменето.

Read more...

Приспивни звуци за бебето и новороденото

Когато става въпрос за приспиване на бебета няма ясни правила с бързо действие. Може да помогнете на бебока да има здрав и продължителен сън като му изградите добри навици за лягане.

Read more...

Приспивни звуци за бебето: Майчина утроба

Пресъздайте уюта на майчината утроба  През първите няколко месеца след раждането, привикването към живота извън майчината утроба може да бъде много трудно.

Read more...

Детски лекар Севдалина Иванова Ванкова

Кабинет Детски Болести д-р Севдалина Иванова Ванкова

Read more...

Детски лекар Нешка Атанасова Василева

Кабинет Детски Болести д-р Нешка Атанасова Василева

Read more...

Детски лекар Надежда Димитрова Групчева

Кабинет Детски Болести д-р Надежда Димитрова Групчева

Read more...

Детски лекар Цветанка Георгиева Пеева

Кабинет Детски Болести д-р Цветанка Георгиева Пеева

Read more...

Детски лекар Георги Харитонов Каварджиков

Кабинет Детски Болести д-р Георги Харитонов Каварджиков

Read more...

Детски лекар Иванка Маринова Русева

Кабинет Детски Болести д-р Иванка Маринова Русева

Read more...

Детски лекар Анелия Хариева Кирилова

Кабинет Детски Болести д-р Анелия Хариева Кирилова

Read more...

Детски лекар Стела Григорова Грънчарова-Василева

Кабинет Детски Болести д-р Стела Григорова Грънчарова-Василева

Read more...

Детски лекар Мариета Цветанова Драганова

Кабинет Детски Болести д-р Мариета Цветанова Драганова

Read more...

Детски лекар Мариета Цветанова Драганова

Кабинет Детски Болести д-р Мариета Цветанова Драганова

Read more...

Първата дума на Пепи

Пепи нищо не говореше до 9 месец. От известно време го гледам започна да вика не силно, а както все едно се разпява човек. Казах на нашия тати че скоро ще почне да говори.

Read more...

Детски лекар Мариянка Димова Малешкова

Кабинет Детски Болести д-р Мариянка Димова Малешкова

Read more...

Детски лекар Лидия Великова Маринова

Кабинет Детски Болести д-р Лидия Великова Маринова

Read more...

Детски лекар Женя Иванова Александрова

Кабинет Детски Болести д-р Женя Иванова Александрова

Read more...

Детски лекари област БургасДетски лекари и кабинети "Детски болести" в област Бургас.
Изберете населено място за да видите списъка с детските лекари в района.

Read more...

Диета за кърмещи майки

Много жени се питат дали трябва да спазват някаква специална диета докато кърмят. Добрата новина е, че не се налага да правите някакви сериозни промени в това, което пиете или ядете през това време, просто има няколко правила, които трябва да имате предвид.

Read more...

Детски лекар Ангелина Станчева Генчева

Кабинет Детски Болести д-р Ангелина Станчева Генчева

Read more...

Детски лекар Иванка Владимирова Драганова

Кабинет Детски Болести д-р Иванка Владимирова Драганова

Read more...

Детски лекар Жени Петрова Стоичкова

Кабинет Детски Болести д-р Жени Петрова Стоичкова

Read more...

Детски лекар Мария Николова Христова

Кабинет Детски Болести д-р Мария Николова Христова

Read more...

Детски лекар Веселина Манолова Дончева

Кабинет Детски Болести д-р Веселина Манолова Дончева

Read more...

Детски лекар Екатерина Дянкова Андреева

Кабинет Детски Болести д-р Екатерина Дянкова Андреева

Read more...

Детски лекар Бяла Проданова Бунарджиева

Кабинет Детски Болести д-р Бяла Проданова Бунарджиева

Read more...

Детски лекар Лина Дрекова Ганева

Кабинет Детски Болести д-р Лина Дрекова Ганева

Read more...

Детски лекар Николай Бориславов Чолаков

Кабинет Детски Болести д-р Николай Бориславов Чолаков

Read more...

Детски лекар Елена Стоянова Коларова

Кабинет Детски Болести д-р Елена Стоянова Коларова

Read more...

Детски лекар Мария Христова Табакова

Кабинет Детски Болести д-р Мария Христова Табакова

Read more...

Детски лекар Ида Михайловна Иванова

Кабинет Детски Болести д-р Ида Михайловна Иванова

Read more...

Детски лекар Ели Илиева Благинова-Шуплева

Кабинет Детски Болести д-р Ели Илиева Благинова-Шуплева

Read more...

Детски лекар Маргарита Кирилова Димитрова

Кабинет Детски Болести д-р Маргарита Кирилова Димитрова

Read more...

Детски лекар Сийка Ставрева Караджова

Кабинет Детски Болести д-р Сийка Ставрева Караджова

Read more...

Детски лекар Златина Тодорова Радева

Кабинет Детски Болести д-р Златина Тодорова Радева

Read more...

Детски лекар Румяна Руменова Георгиева

Кабинет Детски Болести д-р Румяна Руменова Георгиева

Read more...

Детски лекар Галина Василева Бъчварова

Кабинет Детски Болести д-р Галина Василева Бъчварова

Read more...

Детски лекар Борис Петров Ангелов

Кабинет Детски Болести д-р Борис Петров Ангелов

Read more...

Детски лекар Красимира Костадинова Халачева

Кабинет Детски Болести д-р Красимира Костадинова Халачева

Read more...

Детски лекар Камелия Иванова Илиева-Иванова

Кабинет Детски Болести д-р Камелия Иванова Илиева-Иванова

Read more...

Детски лекар Виделина Василева Попова

Кабинет Детски Болести д-р Виделина Василева Попова

Read more...

Детски лекар Росица Михайлова Цонева

Кабинет Детски Болести д-р Росица Михайлова Цонева

Read more...

Детски лекар Катя Кочева Динева

Кабинет Детски Болести д-р Катя Кочева Динева

Read more...

Детски лекар Живелинка Костадинова Стоева

Кабинет Детски Болести д-р Живелинка Костадинова Стоева

Read more...

Детски лекар Жени Петрова Стоичкова

Кабинет Детски Болести д-р Жени Петрова Стоичкова

Read more...

Детски лекар Жени Николова Бербенлиева

Кабинет Детски Болести д-р Жени Николова Бербенлиева

Read more...

Детски лекар Катя Кочева Динева

Кабинет Детски Болести д-р Катя Кочева Динева

Read more...

Детски лекар Гюлбесер Нигохос Топузян

Кабинет Детски Болести д-р Гюлбесер Нигохос Топузян

Read more...

Детски лекар Хрипсиме Каспар Каспарян

Кабинет Детски Болести д-р Хрипсиме Каспар Каспарян

Read more...

Детски лекар Анелия Еленкова Георгиева

Кабинет Детски Болести д-р Анелия Еленкова Георгиева

Read more...

Вашето собствено кътче за кърмене


Като стигнете последните месеци на бременността вече е време да се замислите за предстоящите месеци на кърмене – специален сутиен и подходящи, лесни за разкопчаване дрехи. Е, има и още няколко нещица, които можете да направите покрай другите подготовки за кърменето.

Read more...

Детски лекари област Благоевград


Детски лекари и кабинети "Детски болести" в област Благоевград.
Изберете населено място за да видите списъка с детските лекари в района.

Read more...

Детски лекар Вера Емилова Папучиева

Кабинет Детски Болести д-р Вера Емилова Папучиева

Read more...

Детски лекар Лиляна Кирилова Ашминова

Кабинет Детски Болести д-р Лиляна Кирилова Ашминова

Read more...

Детски лекар Анка Петкова Бахчеванова

Кабинет Детски Болести д-р Анка Петкова Бахчеванова

Read more...

Детски лекар Оля Стефанова Малчева

Кабинет Детски Болести д-р Оля Стефанова Малчева

Read more...

Първата дума на моето бебе: ам-ам

Ееее, ама къде без едно от основните бебешки задължения - яденето! Я да видим сега колко мамчета са стимулирали бебока да си търси папото, че чак да проговори а?

Read more...

Първата дума на моето бебе: дядяЛеле, каква беля направихме -  забравихме дядовците. Те горките обикновено не са допускани да участват пряко в отглеждането на дребосъците, дори не ги имаме предвид за дребни нещица като да стоплят пюрето, за памперсите да не говорим. На тях им остава единственото задължение да се гордеят със своето малко внуче и с годините да му предадат своята мъдрост и житейски опит.

Read more...

Свърши ли сексът с кърменето?


Много майки се притесняват за секса по време на кърменето. Свъшва ли сексуалния живот с раждането или поне докато спрем да кърмим?

Read more...

Кърменето стъпка по стъпка


Как да започнем да кърмим?
Когато за пръв път държите новороденото в родилното, опрете устните му до гърдата. Кърмата все още не е слязла, но гърдите произвеждат субстанция наречена коластра, чиято функция е да предпази бебето от инфекция.

Read more...

Правилното кърмене

Кърменето изисква малко повече от поставянето на бебето на гърдата и оставяне на всичко в ръцете на природата. За много майки, кърменето си е истинска мистерия. Как да го правите за да не чувствате болка? Какъв е правилния начин да дадете на бебето да поеме зърното за да протече кърменето успешно? За да усвоите правилната техника използвайте тези шест прости стъпки:

Read more...

Как да използваме аспиратор за нос?


Кога да използвате аспиратор за нос?
Бебето е твърде малко за да си издуха носа и, когато има настинка или запушен нос, можете да използвате гумен аспиратор за нос за да освободите нослето от секретите. Почистването на носа, когато е запушен, помага на детето да диша, да се храни и да спи по-добре.

Read more...

Детски лекар Анастасия Борисова Трендафилова

кабинет Детски Болести д-р Анастасия Борисова Трендафилова

Read more...

Детски лекар Юлита Владимирова Котова

кабинет Детски Болести д-р Юлита Владимирова Котова

Read more...

Детски лекар Соня Лазарова Лилова

кабинет Детски Болести д-р Соня Лазарова Лилова

Read more...

Детски лекар Мариана Атанасова Боткова-Вригазова

кабинет Детски Болести д-р Мариана Атанасова Боткова-Вригазова

Read more...

Детски лекар Русалка Костадинова Казасова

кабинет Детски Болести д-р Русалка Костадинова Казасова

Read more...

Детски лекар Лилия Славчова Стоянова-Божанова

кабинет Детски Болести д-р Лилия Славчова Стоянова-Божанова

Read more...

Детски лекар Едита Методиева Радовска

кабинет Детски Болести д-р Едита Методиева Радовска

Read more...

Детски лекар Татяна Трайкова Илиева

кабинет Детски Болести д-р Татяна Трайкова Илиева

Read more...

Детски лекар Стефка Иванова Попова

кабинет Детски Болести д-р Стефка Иванова Попова

Read more...

Детски лекар Димитрина Вангелова Костадинова

кабинет Детски Болести д-р Димитрина Вангелова Костадинова

Read more...

Детски лекар Цветана Ангелова Динкова

кабинет Детски Болести към ГП за СИМП по Педиатрия - Детски Свят ООД гр. Петрич д-р Цветана Ангелова Динкова

Read more...

Детски лекар Снежана Иванова Паскалева

кабинет Детски Болести към ГП за СИМП по Педиатрия - Детски Свят ООД гр. Петрич д-р Снежана Иванова Паскалева

Read more...

Детски лекар Катя Стоянова Савова-Карачорова

кабинет Детски Болести към ГП за СИМП по Педиатрия - Детски Свят ООД гр. Петричд-р Катя Стоянова Савова-Карачорова

Read more...

Детски лекар Василка Радоева Чаушева

кабинет Детски Болести към ГП за СИМП по Педиатрия - Детски Свят ООД гр. Петричд-р Василка Радоева Чаушева

Read more...

ГП за СИМП по Педиатрия - Детски Свят ООД

кабинет Детски Болести към ГП за СИМП по Педиатрия - Детски Свят ООД гр.Петрич

Read more...

Детски лекар Евдокия Димитрова Бъчварова

кабинет Детски Болести д-р Евдокия Димитрова Бъчварова

Read more...

Детски лекар Костадин Младенов Камбов

кабинет Детски Болести д-р Костадин Младенов Камбов

Read more...

Детски лекар Дафина Йорданова Тачова

кабинет Детски Болести към Медицински Център Тонус ЕООД д-р Дафина Йорданова Тачова

Read more...

Детски лекар Петър Николов Камчев

ИПСМП По Детски Болести д-р Петър Николов Камчев

Read more...

Детски лекар Маргарита Георгиева Сарандева

кабинет Детски Болести д-р Маргарита Георгиева Сарандева

Read more...

Детски лекар Магдалена Николова Кълвачева-Стоева

кабинет Детски Болести д-р Магдалена Николова Кълвачева-Стоева

Read more...

Първата дума на моето бебе: Учо (вуйчо)


Хайде и вуйчовците са в играта, благодарение на Ради Начева и малкия Ники. Първата думичка на Ники е била "вуйчо", е не е звучала точно така. Ето го и предложението на Ради от Дискусията във Фейсбук.

Read more...

Кога пада пъпчето?

Кога ще падне остатъкът от пъпната връв?

Read more...

Първата дума на Алекс

Всъщност не знам точно каква се падам на Алекс. Той е синчето на моята първа братовчедка, но сме приели, че съм му леля.

Read more...

Бебешко акне


Бебето ми има пъпчици на брадичката. Възможно ли е това да е акне?

Read more...

Говорете с вашето бебе, това е важно за неговото развитие


С Конкурса Първата Дума на Моето Бебе искаме да насърчим родителите да говорят повече на бебетата и децата от раждането им до навършването на три годинки.

Read more...

Първата дума на моето бебе: Често Задавани Въпроси


Мога ли да участвам с повече от една история за първата думичка на моето бебе?
Ами, тя историята е само една и се случва само веднъж, така че единствения начин да участвате с повече от една история е да разкажете историята на всяко от своите деца. Няма друг вариант ;)

Read more...

Първата дума на моето бебе: Как ще се определят печелившите?


Резултатът от Конкурса ще бъде обявен на 1 юни (едва ли би имало по-подходяща дата) на сайта на Здраво Бебе след гласуванията на 31 май по начина определен по-долу:

Read more...

Първата дума на моето бебе: До кога се провежда конкурса?Конкурсът започва от днес и ще бъде затворен на 24 май 00:00 ч. Победителят за голямата награда и спечелилият наградата за посетители ще бъдат обявени на 1 Юни на сайта на Здраво бебе. Виж как ще се определят печелившите?

Инициатива на Здраво бебе: Говорете с вашето бебе, това е важно за неговото развитие

Read more...

Първата дума на моето бебе: Изпрати своята история!


Използвайте тази форма за да ни изпратите вашата интересна история "Каква е първата дума на вашето бебе". Прегледайте описанието на Конкурса Първата дума на моето бебе.

Read more...

Първата дума на моето бебе: Как да участвам?


За специалната награда: Разкажи история за първите думи на твоето бебче:

Read more...

Първата дума на моето бебе :: Описание и правила на конкурса


Каква беше първата дума на вашето бебе? Нещо смешно, нещо у дома или дълго чаканото “мама”? Каквато и да е първата думичка тя е много специален повод за празнуване. 

Read more...

Първата дума на моето бебе: мама


Мила моя мамо
сладка и добричка
как да кажа мамо колко те обичам

Цели нощи зная
ти над мен си бдяла
в тая топла стая песни си ми пяла

Read more...

Първата дума на моето бебе: тати


Татко, много ти бодеш
също като таралеж.

Я вземи се обръсни
по двете ти страни.

Ух че гладко,ух че сладко
да те целуна,татко!

Read more...

Първата дума на моето бебе: баба


Скъпа моя бабо, мила и добричка,
дай да ти погаля бялата косичка,
че ти ме отгледа от мъничко бебе,
искам да съм бабо, винаги при тебе!

Read more...

Първата дума на моето бебе: Как да вляза в профила си?

Вече трябва да сте станали последовател на Здраво бебе (вижте как)

При всяко следващо влизане, когато желаете да оставите коментар трябва да влезете в профила си. Най-простия начин е да слезете отново до кутията с последователите и да натиснете връзката за влизане във вашия профил. (може да видите и български превод "Вече сте член? Вход")

Read more...

Първата дума на моето бебе: Как да се регистрирам за конкурса?

За да можете да участвате в конкурса трябва да се регистрирате като последовател на Здраво Бебе. Процедурата е доста проста - една обикновена регистрация, но за всеки случай прилагаме тези обяснения. Ако имате някакви затруднения моля, не се колебайте да ни потърсите за съдействие на нашия имейл zdravobebe@gmail.com или във формата за контакт

Read more...

Кога можем да си направим пълно корито с пухкава пяна в банята?


Използването на твърде много сапун/шампоан при къпането се свързва с инфекцията на пикочните пътища, така че специалистите препоръчва да избягвате, това иначе интересно забавление докато детето не навърши три години.

Read more...

Кога да използвам нормален сапун за бебето?


Кога мога да започна използването на нормален сапун за бебето вместо бебешките сапуни?

Read more...

Колко често да къпем бебето?


Колко често трябва да къпем новороденото и кога да започнем?

Read more...

Детски лекар Христина Марянова Дончева

ИПСМП По Детски Болести д-р Христина Марянова Дончева

Read more...

Грижа и хигиена на половите органи на бебетата


Немалко родители не знаят какво да правят с тази деликатна част. Поради криворазбрано приличие и избягват да говорят за това. Половите органи на бебето не изискват кой знае каква по-специална грижа, но като родители трябва да знаем какво е необходимо и какво можем да очакваме.

Read more...

Ушната инфекция: Какво да правим при рецидив?


Бебето има постоянно ушна инфекция. Ще помогне ли тимпаностомична тръба?
Бебетата с рецидивираща ушна инфекция, което при много деца се провявава упорита инфекция, която не се влияе от антибиотиците и продължава с месеци, могат да бъдат лекувани с поставянето на тимпаностомична тръба.

Read more...

Детски лекар Райна Йонкова Калпазанова-Михайлова

кабинет Детски Болести към МЦ Ес О Ес Травма Център ООД д-р Райна Йонкова Калпазанова-Михайлова

Read more...

Ушната инфекция: Как да предпазим бебето?


Бебетата, които ходят на ясла или контактуват с други деца са по-предразположени към ушна инфекция, защото те са изложени на контакт с повече микроби.

Read more...

Разпенената вана причинява уринарна инфекция при децата?


Индиректно, вероятно да.

Родителите често са предупреждавани да не къпят децата в пухкава пяна защото, тя допринася за инфекция на пикочните пътища.

Read more...

Ушната инфекция: Как се лекува?


Кога да се обадя на лекаря?
Обадете се на лекаря още при първите симптоми на ушна инфекция. Лекарят ще иска да прегледа бебето и ще използва инструмент наречен отоскоп.

Read more...

Последователи на Здраво Бебе

Стани фен на Здраво Бебе във Facebook

Мазата с архивите

  © Blogger template The Professional Template II by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP